Euro-Rus activities -Деятельность Евро-Русь

For a great Europe, from Gibraltar to Vladivostok ! – За Великую Европу, от Гибралтара до Владивостока !

Euro-Rus dineerdebat / débat-diner / diner-congress : toespraak van Kris Roman

Posted by Kris Roman op maart 25, 2008

Amerikaanse geopolitiek : 

“Rusland moet omsingeld worden”

ssa55501-kopie.jpg 

Tekst mag overgenomen worden mits auteur- en bronvermelding.

 

Inleiding :

 

Wie een beetje de ogen opent en tegelijkertijd kan lezen, komt tot een vaststelling : de angelsaxische wereld heeft er steeds alles aan gedaan om Rusland tegen te werken, te hinderen in haar opmars en zelfs op te ruimen.

Vandaag bestaat er iets zoals de European Council on Foreign Relations. Deze door George Soros ondersteunde beweging zei recent dat “de EU-landen samen moeten optrekken tegen Rusland”.  Deze ECFR is een vazalorganisatie van de Amerikaanse buitenlandse politiek. Aan het einde van deze bijdrage zal u begrijpen waarom er gedrochten bestaan zoals de ‘denktank’ ECFR, waar uiteraard collaborateurs zoals Jean-Luc Dehaene, Nederlands prinses Mabel van Oranje, 

Dominique Strauss-Kahn (directeur van het IMF),  Joschka Fischer (leidend figuur bij de Duits groenen, voormalig minister van Buitenlandse Zaken en steunt sinds 1999 de onafhankelijkheid van Kosovo), 

Martti Ahtisaari (voormalig Fins Eerste Minister en nu EU-gezant voor Kosovo; eveens lid van de Club van Madrid, een loge die “democratie” promoot), 

Emma Bonino (opende in 1975 een Centrum voor sterilisatie en abortus maar was wel tegen nucleaire energie omdat dat zoiets ongezond is. In 2006 voert ze een hongerstakking voor euthanasie. Consequent is ze niet, want ze heeft het zelf nog niet toegepast.). Dit maar om aan te tonen wat voor soort mensen daar bij elkaar hokken.

Opvallend is de vergelijking met het Amerikaanse Council on Foreign Relations, een denktank gesticht in 1921 onder leiding van de Rockefellers. Doel van deze organisatie is niets minder dan wereldheerschappij voor enkelen, slavernij voor velen.

 

Op het net kunnen we onomwonden lezen wat de bedoelingen van havikken zoals George Soros zijn. George Soros, geboren als György Schwartz (Boedapest, 12 augustus 1930), is een Amerikaans zakenman, filantroop en publicist van Hongaars-joodse afkomst. De familienaam Schwartz werd door zijn vader in 1936 verhongaarst. Soros overleefde de bezetting van Hongarije door Duitsland, maar week na de inval door de Sovjetrussen in 1946 uit naar Groot-Brittannië. In 1956 verhuisde hij naar de VS.

De financier kwam in het nieuws toen hij in 1992 op ongekende schaal speculeerde tegen het overgewaardeerde Britse pond. Op Zwarte Woensdag (16 september 1992) werd de Engelse regering gedwongen de munt te devalueren, Soros maakte meer dan 1 miljard dollar winst op de affaire.

Soros gebruikt zijn vele miljarden dollars voor het ondersteunen van “goede doelen met een politieke keuze”. Dat begon in 1979 met beurzen voor zwarte demonstranten die wilden studeren aan de Universiteit van Kaapstad. In de nadagen van het Sovjetcommunisme steunde hij organisaties als Solidarnosz en Charta 77,  de Oranje Revolutie in Oekraïne en de Rozenrevolutie in Georgië. Hij wil de invloed van de vroegere Sovjet-Unie en het hedendaagse Rusland indammen.

We kunnen vaststellen dat de internationale bankiers op sommige plaatsen “de islam” bekampen, zoals in Irak en Iran, maar dat zij “de islam” binnen de Europese geografische grenzen steeds hebben ondersteund.

Door de zijde te kiezen van Turkije, Saoedi-Arabië, de islamitische republieken van de voormalige Sovjetunie tégenRusland en daardoor ook tégen West-Europa, en door zich systematisch aan de zijde te scharen van weinig leuke islamistische regimes zoals Afghanistan, Koeweit, Bosnië, Kosovo, Albanië  hebben de VS elke vorm van solidariteit met Europa verbroken en verraden. Dit gebeurt ten nadele van anti-islamistische regimes, zoals Rusland, Iran, voormalig Irak en Servië. Door te kijken naar de anti-orthodoxe en pro-islamistische koers van de VS, kunnen de Europeanen de NAVO terecht beschouwen als een verdedigingsmechanisme dat enkel opkomt voor de Amerikaanse geo-economische belangen en moet Europa beseffen dat de NAVO het Oude Continent in geen enkel geval kan beschermen tegen gelijk welke dreiging. Integendeel, het is de NAVO die niet zal aarzelen om een Europees land aan te vallen. We hebben Servië als voorbeeld. De NAVO viel in 1998 en 1999 een Europees christelijk land aan om een door islamistische immigranten bewoonde  provincie ter hulp te komen. De NAVO is niets anders dan het meesterstuk op het Amerikaanse schaakbord om de wereldheerschappij te behouden. 

 

De VS-regeringen en -lobby’s zijn zich zeer bewust van het feit dat een ééngemaakt en onafhankelijk Europa hen op alle terreinen, zoals economie en militair, binnen de kortste keren zal voorbijsteken. De Amerikaanse strategen willen ten allen prijze verhinderen dat Europa één wordt, dat de twee “longen” van Europa – de westerse en de orthodoxe –  goede maatjes worden met elkaar. Daarom willen de VS ons verzwakken door Turkije binnen de Europese Unie te sleuren en door Rusland van ons weg te duwen. 

Om dit te bereiken, volgen de VS een dubbele weg. Ten eerste : De NAVO tot voor de poorten van Rusland brengen alsook het laten ‘integreren’ binnen de ‘westers-europese wereld’ van anti-Russische staten; Ten tweede : zoveel mogelijk Rusland verzwakken en haar wegduwen richting Azië, om het land weg te houden van het westelijk deel van Europa. 

Europa werd ooit verdeeld door het Grote Schisma van 1054 en Yalta (4 tot 11 februari 1945). Door de val van de Berlijnse Muur bestond echter de hoop op een hereniging van het gehele Oude Continent. Maar de internationale bankiers beslisten er anders over : er moet opnieuw een Muur komen, een Gordijn van Yzer en Bloed, om de twee Europese blokken van elkaar weg te houden. 

 

De gevolgen van de ‘Westerse’ oorlog tegen Servië, met de afscheuring van Kosovo als gevolg, zijn enorm. De posities van de “islamistische internationale’ werden versterkt. 

In feite zijn er twee werelden : de westerse – om bij het ‘westen’ te behoren moet een bepaald land niet in het ‘westen’ liggen zoals bijvoorbeeld Japan, Australië of Nieuw-Zeeland – en de niet-Westerse, zoals Rusland, Wit-Rusland, Servië, China, Noord-Korea, Venezuela, Cuba, Iran, Syrië en ga zo maar door. Een aantal van de opgesomde landen behoren tot de zogenaamde “As van het Kwaad”.  Dit begrip werd door George Bush op 29 januari 2002 tijdens de State of Union voorgesteld. Irak en Libië staan niet meer op de lijst. Het begrip werd uitgedacht door de tekstschrijver van Bush, de miljonair David Frum. Deze laatste werd geboren in een Canadees joods gezin en word beschouwd als een neo-con. Hij ging naar de Yale-universiteit, waar zowat alle leden van Skull & Bones uit voortkomen. Oorspronkelijk bedacht hij “As van de Haat”, maar daar zouden teveel neo-cons zichzelf kunnen mee vereenzelvigen. 

 

Voor de VS-strategen is het “kamp van de opstandigen” in staat om de hele Amerikaanse economisch-militaire strategie, met een raketschild als kers op de taart,  in vraag te stellen. De VS willen zich indekken tegen raketaanvallen vanuit Rusland en China. Vanuit de “schurkenstaten” (dixit de neo-cons) kunnen er immers geen ernstige raketaanvallen komen. Daarvoor is de reikwijdte van hun raketten te klein. Zij kunnen enkel Israël raken, maar dat is zeker niet het probleem van de Europeanen. Rusland en China landen bedreigen de Amerikaanse wereldheerschappij. Daarom dient het Amerikaanse schild. Daarom moeten er raketten komen in Polen en Tsjechië.

Indien we naar de conflicten kijken in  voormalig Joegoslavië, Tsjetsjenië en andere ex-Sovjet-Republieken zoals Nagorno-Karabach, dan zien we steeds een conflict tussen de Slavisch-orthodoxe wereld en het islamo-Turks imperialisme. De Slavische wereld ‘geniet’ daarboven nog eens van een aanval in de rug van het Amerikaans-economisch systeem, welke zo snel mogelijk Rusland wil omvormen tot hun 51 ste staat.

 

Brzezinsky vreest een autonoom Europa. Dit grootse Europa, het Euro-Russische Europa, kan, zoals de naam het zelf aangeeft, een alliantie sluiten met een stabiel Rusland en zelf een eigen super defentieapparaat uitbouwen. Brzezinsky gaat verder : “Hierdoor zou de NAVO-aanwezigheid in Europa onnuttig worden. Maar indien de Atlantische as zich verwijdert, is het gedaan met de Amerikaanse voorrechten op het Euro-Aziatisch continent. Met een sterk Europa is het gedaan de Atlantische Oceaan te beheersen alsof ze enkel aan de VS behoort. En daarmee wordt het penetratievermogen van de VS in het Euro-Aziatische continent enorm ingeperkt. Gelukkig heeft Europa ons nodig omwille van haar verdediging. De westelijke staten (van Europa) blijven in grote mate een protectoraat van de VS.” 

 

 

 

De strategie van het omsingelen van de orthodoxe wereld en meer bepaald Rusland :

 

Het aanhouden van een pro-islamitische koers, als onderdeel van de Amerikaanse buitenlandse politiek, alsook het toepassen van de “roll-back” tactiek (het terugdringen) van de orthodoxe wereld, de strategie van de groene gordel, staat voor het omcirkelen van Rusland en haar broedervolkeren, door middel van het ondersteunen van de islamitische ramkoers van Turkije , de Turkstalige landen van de voormalige Sovjetunie en die van de Kaukassus en de Balkan. De islamitische gordel is hoofdzakelijk gericht tegen de Orthodoxie. 

 

Op 8 maart 1992 verscheen er in de New York Times een versie van de Defence Planning Guidance die de Amerikaanse Veiligheidsstrategie uitlegde. Er werd samengewerkt met de NSA, een Amerikaanse veiligheidsdienst die vele malen sterker is dan de CIA. De Amerikaanse missie bestaat erin nooit toe te staan dat één of andere rivaal in West-Europa, Azië of de GOS het hoofd recht zodat de Amerikaanse economische belangen in het gedrang komen. Er staat eigenlijk letterlijk dat Europa en Japan – gealllieerden ! – klein moeten worden gehouden. Het rapport stelt letterlijk : “Wat belangrijk is, is het gevoel dat de internationale orde ondersteund wordt door de VS en dat die VS om de orde te bewaren op elk moment moet kunnen ingrijpen wanneer een collectieve actie niet mogelijk is.” Papa Bush sprak over de Nieuwe Wereldorde. 

 

Heerschappij over Eurazië, constante in de Angelsaksische geopolitiek :

 

Een sterke aanwezigheid op het Euro-Aziatisch continent garanderen de VS wereldheerschappij. Zeker dank zij de daar aanwezige   grondstoffen. De VS zijn een supermacht dank zij de aanwezigheid in de drie randzones van het continent. Eurazië is het enige terrein waar een eventuele rivaal van de VS zou kunnen verschijnen. Daar bevindt zich de sleutel van de Amerikaanse geopolitiek. De gedachtengang van Brzezinski wordt al jaren door de Engelsen uitgevoerd. 

“De NAVO is het middel om te verhinderen dat het Eurazisch blok ooit één wordt,” zegt generaal Gallois. Volgens geopolitieker Halford John Mackinder (1861-1947) is het ergste wat er kan gebeuren een continentale alliantie van Duitsland met Rusland. Deze kunnen de wereldsuprematie van de Angelsaxen beëindigen. Daarom pleit Mackinder voor een gordel van staten tussen Duitsland en Rusland om het militair sterke Duitsland in een eerste tijd te absorberen. Mackinder stelt : “Wie Oost-Europa beheerst, beveelt het hart van de wereld. Wie het hart van de wereld beheerst, beveelt het eiland van de wereld. Wie het eiland van de wereld beheerst, beveelt de wereld.” 

De Britse geopolitieker Homer Lea pleit in zijn boek “The Day of the Saxons”  voor het indijken van Rusland. De Russen mogen zelfs niet onrechtstreeks de Bosporus en de Dardanellen beheersen. Tijdens de Krimoorlog werd zijn theorie toegepast. Engeland en Frankrijk steunden de Turken tegen de Russen. Het doel van de orthodoxe Tsaar was om het Heilige land te bevrijden en Constantinopel opnieuw in te nemen. Vandaar konden de Russen doorstoten naar de Indische Oceaan. De Westerse mogendheden schrokken van de gedachte dat de Russische hoofdstad Sint-Petersburg kon verhuisd worden naar de Middellandse Zee. 

 

Een ander voorbeeld van Britse steun is de Russisch-Japanse oorlog. Zowel Groot-Brittannië als Japan maakten zich zorgen om de groeiende macht van Rusland in Mantsjoerije. Op 30 januari 1902 sloten zij een bondgenootschap. Hierin werd overeengekomen dat indien één van beide landen in een oorlog werd meegesleept ter verdediging van haar regionale belangen, de andere natie niet alleen neutraal zou blijven maar er alles aan zou doen om te vermijden dat het conflict zou uitbreiden. 

 

Henri Kissinger zegt dat “men Rusland moet aanmoedigen zich enkel op haar eigen grondgebied bezig te houden. Een land dat zich uitstrekt over 11 tijdszones, van Sint-Petersburg tot Vladivostok, heeft niet veel last van claustrofobie.”Een rapport van de Amerikaanse Landsverdediging van 1992 bevestigd dat er Amerikaanse nucleaire wapens op Rusland gericht blijven “want Rusland is de enige macht ter wereld die in staat is de Amerikaanse wereldheerschappij te doorbreken”

Dit document van 1992 houdt het plan in om alle landen van het voormalige Warchaupackt op te zetten tegen Rusland. U begrijpt nu waarom het raketschild in Polen en Tsjechië voor dienen. 

Brzezinski (CFR) zei dat “de NAVO moet uitgebreid worden naar het Oosten om elke dreiging van Rusland in Oost-Europa tegen te gaan”. Ook daarom eisen de Amerikanen dat Turkije bij de EU komt. Dan is Rusland zowel economisch als militair omsingeld. Turkije bij de EU is slecht voor Europa maar goed voor de geopolitieke belangen van de VS. Om de omsingelingen tegen te gaan rekent Rusland op Servië, Griekenland, Iran en Armenië. 

Kissinger schrijft : “Indien we falen bij het uitbreiden van de NAVO richting Oost-Europa, dan kan dit leiden naar gevaarlijke geheime akkoorden tussen Rusland en Duitsland”.

 

Conclusie :

 

Dank zij de Amerikaanse bemoeienissen in Europa voelen vele Europeanen geen binding met heet Oude Continent. In tegendeel : sommigen plooien zich  – als reactie – terug op kleine grenzen omdat ze binnen zeer die kleine grenzen nog één of andere vorm van identiteit ontdekken. Het gevaar bestaat erin dat ze zich daardoor de meest bekrompen mentaliteit aanmeten. Kleine volksentiteiten zijn een must, maar men moet beseffen dat men samen leeft met de buurman, ook al heeft die in de loop der geschiedenis meer dan eens oorlog gevoerd tegen ons volk.

 

Sommigen zeggen dat Rusland geluk heeft gehad en niet veel hinder heeft ondervonden van de bedreigingen die Europa boven het hoofd hangen. Maar dat is vergeten dat de Russen ook hun deel van de koek hebben gekregen. 

Zij hebben Europa indertijd verdedigd tegen de aanvallen van de Tartaro-Mongolen. (De Litouwers sloten zich bij de Slag van Koelikovo, 8 september 1380, aan bij de Mongolen). Maar zij hebben ook veel bloed verloren in Afghanistan en verdedigen heden Europa tegen het islamisme in Tsjetsjenië. 

 

– De media zeggen me Rusland te wantrouwen; ikzelf heb meer vertrouwen in Rusland dan in de hele Westerse wereld.

– De media zegt me de Rus te haten en de Congolees, de Thai, Noord-Afrikaan te omhelzen; ikzelf omhels de Rus want die lijkt meer op mij dan alle andere hier opgenoemden.

– De media zegt me Rusland te wantrouwen want “Russen zijn racisten”. Ikzelf ben er graag, want als ik daar rondwandel voel ik me er thuis. Ik voel me er thuis omdat ik als ik in Moskou, Tver, Nizhny Novgorod, Sint-Petersburg of andere Russische steden ben, me daar in een echte Europese stad bevind. Ik kan dat niet zeggen van Molenbeek of Borgerhout.

– De media zegt me te kiezen voor de oligarchen zoals Kasparov, Kodhorchovski en Berezovsky en trutten zoals Politkovskaya. Ik kies tegen de oligarchen omdat die oligarchen dieven en oplichters zijn. Deze oligarchen zijn zelden Russen. 

– De media zegt me dat Rusland een “ondemocratische” staat is. Ik stel vast dat er in Rusland meer persvrijheid is dan bij ons; dat de Europese Sovjet-Unie een terreurstaat is, gecreëerd door de mannen van Bilderberg, als tussenstap naar de werelddictatuur; als tussenstap naar de chipinplant en de totale slavernij, uitgelegd door Georges Orwell’s “1984”. 

– Ik heb meer vertrouwen in de Russische politie dan in de Belgische.

 

Ik stel vast dat Rusland onze enige en laatste kans is om de plannen van de internationale bankiers tegen te gaan. 

 

Na tientallen jaren bezetting van Europa – West-Europa door de Amerikanen en Oost-Europa door de Sovjet-Unie – zien we dat de “American Way of Life” bij ons zowat alles heeft stuk gemaakt. In Oost-Europa kennen de mensen hun tradities en hun cultuur nog, zijn er veel patriottischer of nationalistischer . 

 

Er mag geen as standhouden van Washington over Brussel naar Tel Aviv. Ook geen as van Portugal tot de Oeral; maar er moet een as komen van Gibraltar tot Vladivostok, omdat dit laatste één geografisch geheel is. 

Enkel deze laatste as betekent de laatste overlevingskans voor Europa. Enkel deze laatste As kan Europa, en daardoor de hele wereld, behoeden voor toestanden neergeschreven door Georges Orwell’s 1984.

We staat voor de keuze : met de internationale bankiers en slavernij of met Rusland en de vrijheid. Wie vandaag tegen Rusland is, is achterlijk. De dwangbuis komt eraan ! Wie niet van Rusland houdt heeft geen hart.

 

Ik heb al gekozen. Ik rebelleer tegen het kapitalistisch systeem en kies voor de Euro-Russische as. Omdat Rusland het enige land is dat ons kan bevrijden van de Amerikaanse bezetting.

 

Weg met het Westen ! Leve Europa !

 

Kris Roman

Woordvoerder Euro-Rus

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: