Euro-Rus activities -Деятельность Евро-Русь

For a great Europe, from Gibraltar to Vladivostok ! – За Великую Европу, от Гибралтара до Владивостока !

15-09-2008 – Double protest big succes ! – Dubbele manifestatie groot succes !

Posted by Kris Roman op september 20, 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A lot of European flags.

Veel Europese vlaggen.

“US, go home !”, a very clear message.

Een duidelijke boodschap.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in NATO-EU 15-09-2008 | Leave a Comment »

15-09-2008 – Double protest big succes ! – Dubbel protest groot succes !

Posted by Kris Roman op september 16, 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel Europese vlagggen
A lot of European flags.

“US, go home !”, a very clear message.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in NATO-EU 15-09-2008 | Leave a Comment »

MEETING TO SUPPORT THE RUSSIAN AND EUROPEAN SOVEREIGNITY

Posted by Kris Roman op september 2, 2008

NATO Heaquaters, (Bd. Leopold III laan – 1110 Brussel/Bruxelles), 15.00.

 Brussels. Mon., Sept, 15. 2008

Participants of the meeting assemble at the entrance of the European Parliament (Brussels, Metro Station “Schumann”, Schumann SquareWeststrat 175), 10.00 – 12.00

Info: http://eurorus.org

Dear Ladies and Gentlemen,

A meeting to support the European and Russian sovereignty, organized by the representatives of the Russian Community in Belgium and a number of Belgian and Russian social organizations, is to take place Sept. 15, 2008 at14.00 PM, by the European Union Parliament in Brussels (Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, B-1047).

Dmitry Rogozin, the official representative of the Russian Federation at NATO is to speak at the meeting. The meeting will also be attended by the representatives of the Serbian community of Brussels, for the Serbian people do know what is it like to have «the international peacemakers» «restoring the territorial integrity» of their country under the command of NATO. Occupation of the country, total loss of sovereignty and ruleless Hague trials at for the true heroes of the nation – this is what awaits those who allow the North Atlantic Organization to sway their country’s destiny.destiny.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in NATO-EU 15-09-2008 | Leave a Comment »

Manifestatie ter verdediging van de soeveraniteit van Europa en Rusland

Posted by Kris Roman op september 2, 2008

 

 

NAVO Hoofdkwartier, Brussel 15 september 2008.

Om 10u00 zullen alle deelnemers aan de manifestatie samenkomen rechtover de gebouwen van de Europese Gemeenschap, Schumanplein / Wetstraat 175.

Op 15 september zal er rechtover de gebouwen van de Europese Gemeenschap een manifestatie plaatsvinden ter verdediging van de soeveraniteit van Europa en Rusland. Het evenement wordt georganiseerd door vertegenwoordigers van de Russische Gemeenschap in België alsook door verschillende openbare Belgische en Russische organisaties.

Dmitri Rogozin, vaste vertegenwoordiger bij de NAVO, zal eveneens aanwezig zijn. De Servische diaspora in Brussel is eveneens één van de organisatoren van deze actie. Het is niet door “ja” te knikken dat de Serviërs weten waar de “internationale vredesonderhandelaars” voor staan en wat het “onderbrengen van de territoriale bevoegdheden onder NAVO-voogdij” betekent. Bezetting van het land, totaal verlies van territoriale onafhankelijkheid en het illegaal veroordelen van nationale helden in Den Haag, dat is wat hen te wachten staat die aan de Alliantie de macht geven om de toekomst van de volkeren te “fabriceren”.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in NATO-EU 15-09-2008 | Leave a Comment »

MANIFESTATION POUR LA DEFENSE DE LA SOUVERAINETE DE L’EUROPE ET DE LA RUSSIE

Posted by Kris Roman op september 2, 2008

 

 

Bruxelles, le 15 séptembre 2008, au quartier général de l’OTAN

Le rassemblement de tous les participants a lieu à 10.00 heures du matin en face du bâtiment de la Commission Européenne (à l’adresse : Pl. Schumannrue de la Loi /Wetstraat, 175)

Le 15 séptembre, en face du bâtiment de la Commission Européenne à Bruxelles aura place une manifestation pour la défense de la souveraineté de l’Europe et de la Russie. L’événement est organisé par les représentants de la communauté russe de Belgique, ainsi que par plusieurs organisations publiques belges et russes.

Dmitri Rogozine, l’ambassadeur permanent de la Russie auprès de l’OTAN, va être présent parmi les particiants de la manifestation. La diaspora serbe de Bruxelles est aussi une des organisatrices de l’action. Ce n’est pas par ouï-dire que les Serbes connaissent ce que représentent les « pacificateurs internationaux » et le « rétablissement de l’intégrité territoriale sous la tutelle de l’OTAN ». L’occupation du pays, perte totale de la souveraineté et jugement illégal à La Haye des héros nationaux, voilà ce qui attend ceux qui vont permettre à l’Alliance des structures de l’Atlantique Nord de fabriquer le destin de leur peuple.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in NATO-EU 15-09-2008 | Leave a Comment »

15 Сентября 2008 – МИТИНГ В ЗАЩИТУ СУВЕРЕНИТЕТА ЕВРОПЫ И РОССИИ

Posted by Kris Roman op september 2, 2008

 

 

Брюссель, 15 Сентября, 2008 г. штаб-квартира НАТО

Сбор всех участников в 10:00  напротив здания Европарламента (адрес: М. Шуман, Площадь Шуман, ул. Ветстрат 175)

15 сентября, в Брюсселе, напротив здания Европарламента состоится митинг в защиту суверенитета Европы и России. Организаторами митинга выступают представители Русской общины Бельгии, а также различные бельгийские и российские общественные организации.

В акции примет участие постоянный представитель РФ при НАТО Дмитрий Рогозин. Также одним из организаторов мероприятия является Сербская диаспора Брюсселя. Сербы не понаслышке знают, что такое “международные миротворцы” и “восстановление территориальной целостности под командованием НАТО”. Оккупация страны, полная потеря суверенитета и беззаконный суд в Гааге для народных героев – вот что ждет тех, кто позволит  североатлантическим структурам вершить судьбу своего народа.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in NATO-EU 15-09-2008 | Leave a Comment »

1 ste herdenking “Tragedie van Beslan” te Brussel groot succes !

Posted by Kris Roman op september 1, 2008

De allereerste herdenking te Brussel van de Tragedie van Beslan is een groot succes geworden. Meer dan 100 aanwezigen konden mooi gebrachte teksten een voordrachten aanhoren. Terwijl de sprekers hun voordracht brachten, werden pakkende beelden van Beslan en Zuid-Ossetië gebracht.

Meer  : 

 Kinderen van Beslan

Lees de rest van dit artikel »

Posted in Beslan 01-09-2008 | Leave a Comment »

1 september 2008 : herdenking drama van Beslan – 1 сентября 2008 : День памяти трагедии в школе Беслана – Cérémonie en mémoire des enfants de Beslan

Posted by Kris Roman op augustus 26, 2008

beslanqh3

Posted in Beslan 01-09-2008 | Leave a Comment »

1 september 2008 : herdenking drama van Beslan – 1 сентября 2008 : День памяти трагедии в школе Беслана – Cérémonie en mémoire des enfants de Beslan

Posted by Kris Roman op augustus 25, 2008

1 september 2008 – 1 сентября 2008 – 1 septembre 2008

Wij organiseren :

Мы организовываем :

Herdenking gijzeling van de kinderen in de school van Beslan van 1 tot 3 september 2004

День памяти трагедии в школе Беслана с 1-го по 3-го сентября 2004 года

In het Russisch Cultureel en Wetenschappelijk Centrum bij Brussel

в Российском центре Науки и Культуры в Брюсселе

Middaglijnstraat – rue du méridien 21,

1210 Brussel

Lees de rest van dit artikel »

Posted in Beslan 01-09-2008 | Leave a Comment »

Moscow summer 2008 – Moskou zomer 2008

Posted by Kris Roman op augustus 23, 2008

 

Van links naar rechts :

Maxim Mishenko, Volksvertegenwoordiger (Doemalid) voor ‘Russische Eenheid’ of ‘Putinpartij’ en eveneens lid van Rossiya Maladaya (Jong Rusland), een patriottische Russische beweging. Hij behoort tot de patriottische fractie binnen zijn partij.

Kris Roman, hoofdcoördinator Euro-Rus

Ilya Goryachev, voorzitter ‘Roessky Obraz, een andere Russische beweging.

In Rusland kunnen patriotten van verschillende tendezen samen op de foto met leden van de regerende eenheidspartij van Vladimir Poetin. Rusland is een open democratisch land.

Uit deze contacten volgt later de zeer geslaagde betogingen met o.a. Euro-Rus voor de NAVO en de EU te Brussel op 15 september 2008.

Posted in Moscow summer 2008 | Leave a Comment »

Euro-Rus op Radio Rapaille

Posted by Kris Roman op augustus 23, 2008

Posted in Radio & TV | Leave a Comment »

Kris Roman & Igor Diakov

Posted by Kris Roman op augustus 20, 2008

Kris Roman sprak in een gezellige Moskouse kroeg met Igor Diakov, tot 2004 de persoonlijke raadgever van Vladimir Zjirinovsky. Diakov is in Rusland zeer bekend als een goede en rechtlijnige Russische nationalist.
We bespraken de politieke situatie in Rusland, Europa en de rest van de wereld.

Posted in Moscow summer 2008 | Leave a Comment »

Kris Roman (Euro-Rus) op congres te Sint-Petersburg

Posted by Kris Roman op juli 25, 2008

Op vrijdag 25 juli 2008 vondt er te Sint-Petersbug een vormingsavond met als werktitel :

“Democratie en rechts in hedendaags Europa”

Kris Roman, voorzitter Euro-Rus, werd er door de lokale afdeling van een patriottische beweging uitgenodigd om er te komen spreken over de democratische toestand en de toestand van het nationalisme in het Westen.

Kris Roman sprak er in naam van Euro-Rus. Hij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor uitspraken, teksten en daden gesteld door de organisatoren.

Hij begon met de volgende woorden : “U heeft me gevraagd om een woordje te plaatsen over democratie. Als het enkel daar over gaat, dan zal dit mijn kortste toespraak ooit zijn : democratie bestaat niet in Europa. Zo, dat was het dan, ik wens u allen nog een goede avond.” Met deze intro was de toon gezet en de sfeer revolutionair gemaakt. Het publiek begreep dat er in deze grap veel waarheid stak.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in Moscow summer 2008 | Leave a Comment »

Kris Roman (Euro-Rus) guestspeaker on Russian patriottic congres in Moscow

Posted by Kris Roman op juli 12, 2008

He spoke only in name of Euro-Rus and is not responsable for acts, words and texts commited by the organisation.
Hij sprak er enkel in naam van Euro-Rus en is aldus niet verantwoordelijk voor woorden, teksten en daden uitgevoerd door de organisatie.

Posted in Moscow summer 2008 | Leave a Comment »

Euro-Ruscongres : Brunch in lokaal van Jongeren Aktief Hamme

Posted by Kris Roman op juni 30, 2008

De dag na het congres organiseerde Euro-Rus in het Hamse lokaal van Jongeren Aktief een brunch voor alle spreker en medewerkers. Er waren verschillende gemeenteraadsleden en andere leden van het Vlaams Belang aanwezig alsook leden van het NSA en Jongeren Aktief. Euro-Rus dankt Jongeren Aktief voor de medewerking en de gastvrijheid. Om niet te vergeten. 

Op het einde van de brunch, toen Dr.David Duke al naar huis was, staken sommigen de koppen bij elkaar.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in Dendermopnde Conference 27/28-06-2008 | Leave a Comment »

Euro-Ruscongres : geschenken – gifts

Posted by Kris Roman op juni 30, 2008

Van links naar rechts – From left to right : Kris Roman, Jan Kristel, Dr. Alfred Vierling, Dr. David Duke, Thiery Van Roy, Frederik Ranson, Andreas Thierry, Stephanos Gekas.

 

Alle sprekers kregen een EURO-RUS geëtst glas (foto zie lager) en een Vlaamse Leeuw vlag. Ze waren er zeer tevreden mee. (Met dank aan de sponsors)

All speakers received an EURO-RUS glass and a Flemish Lion, flag of Flanders. They were very happy with it. 

Lees de rest van dit artikel »

Posted in Dendermopnde Conference 27/28-06-2008 | Leave a Comment »

Euro-Ruscongres : Kris Roman (Vlaanderen)

Posted by Kris Roman op juni 29, 2008

Kris Roman, Voorzitter Euro-Rus, legde uit dat de internationale bankiers en de Loge het begrip racisme en nationalisme hebben ontdekt. Voor de eigen identiteit opkomen wordt ten onrechte als racisme beschouwd.

Langs de andere kant heeft de Loge het nationalisme ontdekt, met als doel het in de richting van de verderfelijke as Washington-Brussel-Tel Aviv te duwen. 

Kris Roman legde uit waarom we moeten kiezen voor de as Parijs-Berlijn-Moskou. Tijdens de conferentie werd door hem een mogelijke Europese structuur voorgelegd.

De veeltalige moderator van de dag Robert Steuckers vertaalde de Nederlandstalige toespraak naar het Engels.

Kris Roman en vaste medewerker Robert Steuckers

Posted in Dendermopnde Conference 27/28-06-2008 | Leave a Comment »

Euro-Ruscongres : Dr. David Duke (USA)

Posted by Kris Roman op juni 29, 2008

 

Dr. David Duke was opnieuw in supervorm. De eerste dag van het congres sprak hij over het waarom we met Rusland banden moeten smeden als alternatief voor de internationale bankiers. De tweede dag van het congres sprak hij over oplossingen voor de problemen waarvoor de Europeanen staan, zoals demografisch deficiet, immigratie en vervuiling van onze Europese ziel. Dr. David Duke gaf ons een oplossing en hoopvolmogelijkheden.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in Dendermopnde Conference 27/28-06-2008 | Leave a Comment »

Euro-Ruscongres : “Rusland en de Europese Rijkgedachte”

Posted by Kris Roman op juni 29, 2008

Drie Russische toeschouwers op het congres.

Three Russian visitors.

Posted in Dendermopnde Conference 27/28-06-2008 | Leave a Comment »

Euro-Ruscongres : glasetser Gunther Van Den Eynde

Posted by Kris Roman op juni 29, 2008

Glasetser en kunstenaar Gunther Vanden Eynde maakte voor Euro-Rus glazen met het logo op geëtst.

 

Posted in Dendermopnde Conference 27/28-06-2008 | Leave a Comment »

Euro-Ruscongres : steunbetuigende brieven – support letters Pierre Vial (Frankrijk – France), Anton Rachev (Bulgaria) en Pavel Tulaev (Russia)

Posted by Kris Roman op juni 29, 2008

Pierre Vial, Pavel Tulaev en Anton Rachev konden niet aanwezig zijn, maar gaven hun boodschap door via een brief. De Russischtalige brieven van Anton Rachev en Pavel Tulaev werden door Kris Roman voorgelezen.

 

Posted in Dendermopnde Conference 27/28-06-2008 | Leave a Comment »

Euro-Ruscongres : Stephanos Gekas (Griekenland-Greece)

Posted by Kris Roman op juni 29, 2008

Stephanos Gekas is een Griekse patriot. Uitmuntende voordracht !

Posted in Dendermopnde Conference 27/28-06-2008 | Leave a Comment »

Euro-Ruscongres : “Rusland en de Europese Rijkgedachte” : Andreas Thierry (Oostenrijk)

Posted by Kris Roman op juni 29, 2008

Andreas Thierry is Duits (Oostenrijks) geopolitieker. Hij pleit al jaren voor een as met Rusland. Zijn beweging Volk in Bewegung is op dit vlak overduidelijk.

Posted in Dendermopnde Conference 27/28-06-2008 | Leave a Comment »

Euro-Ruscongres : “Rusland en de Europese Rijkgedachte” : Thierry Van Roy (Vlaanderen)

Posted by Kris Roman op juni 29, 2008

Thierry Van Roy is Vlaams geopolitiek talent. Van deze jonge man zullen we nog veel horen.

Heden is hij de webbeheerder van Euro-Rus.

Posted in Dendermopnde Conference 27/28-06-2008 | Leave a Comment »

Euro-Ruscongres : “Rusland en de Europese Rijkgedachte” : Georges Hupin (Wallonië)

Posted by Kris Roman op juni 29, 2008

Een vaste medewerker van Euro-Rus is de onvermoeibare Waal Georges Hupin. Ondanks zijn redelijke respectabele leeftijd besloot hij om bij al zijn andere politieke taken er de herinnering aan het drama van Beslan bij te nemen. 

Hij sprak over het drama te Beslan, gelegen in de Russische deelrepubliek Noord-Ossetië, van 1 september 2004. Hij sprak over de noodzaak dit elk jaar te herdenken. Dit zal dit jaar dan ook in Brussel gebeuren. Deze herdenking is evenwel enkel en humanitaire actie, geen politieke.

http://beslan.wordpress.com/

 

Posted in Dendermopnde Conference 27/28-06-2008 | Leave a Comment »

Euro-Ruscongres : “Rusland en de Europese Rijkgedachte” : Dr. Alfred Vierling (Nederland)

Posted by Kris Roman op juni 29, 2008

Dr. Alfred Vierling is één van meest bekende Nederlanders wat het geopolitieke denken betreft. Hij viel op door zijn eigen stijl. 

Posted in Dendermopnde Conference 27/28-06-2008 | Leave a Comment »

Euro-Ruscongres : “Rusland en de Europese Rijkgedachte” : Jan Kristel (Tsjechië)

Posted by Kris Roman op juni 29, 2008

Onze Tsjechische vrienden van Delian Diver waren op het Euro-Ruscongres aanwezig. Jan Kristel vloog speciaal voor het Euro-Ruscongres naar Vlaanderen. Hij sprak over de werkzaamheden van de geopolitieke denktank en weblog Delian Diver.

http://deliandiver.blogspot.com/

 

Posted in Dendermopnde Conference 27/28-06-2008 | Leave a Comment »

Euro-Ruscongres : “Rusland en de Europese Rijkgedachte” : Frederik Ranson

Posted by Kris Roman op juni 29, 2008

Frederik Ranson (Vlaanderen) sprak voor de tweede keer voor een open publiek en voor de tweede keer voor … Euro-Rus. Zijn geopolitieke en solidaristische visie is zeer lovenswaardig. 

Posted in Dendermopnde Conference 27/28-06-2008 | Leave a Comment »

Euro-Ruscongres : “Rusland en de Europese Rijkgedachte” : Dr. David Duke (USA)

Posted by Kris Roman op juni 28, 2008

Dr. David Duke was opnieuw in supervorm. De eerste dag van het congres sprak hij over het waarom we met Rusland banden moeten smeden als alternatief voor de extremistische internationale bankiers. De tweede dag van het congres sprak hij over oplossingen voor de problemen waarvoor de Europeanen staan, zoals demografisch deficiet, immigratie en vervuiling van onze Europese ziel. Dr. David Duke gaf ons een oplossing en hoop op mogelijkheden.

 

Posted in Dendermopnde Conference 27/28-06-2008 | Leave a Comment »

Euro-Ruscongres : “Rusland en de Europese Rijkgedachte” : Robert Steuckers

Posted by Kris Roman op juni 28, 2008

Robert Steuckers, een vaste medewerker van Euro-Rus, leidde alle sprekers op zeer verdienstelijke wijze in. Robert Steuckers, hoofd van Europese Synergieën,  is wat sommigen noemen een “wandelende historische encyclopedie”. Hij is een vast gegeven in het succes van Euro-Rus.

Posted in Dendermopnde Conference 27/28-06-2008 | Leave a Comment »

Euro-Ruscongres : “Rusland en de Europese Rijkgedachte” : Kris Roman leidt Dr. David Duke in

Posted by Kris Roman op juni 28, 2008

De eerste avond van het Euro-Ruscongres leidde Kris Roman (Euro-Rus hoofdcoördinator) de heer Dr.David Duke in. Dr. David Duke gaf een schitterend betoog waarom Europa met Rusland moet samenwerken. Zelf viel hij ongenadig hard uit naar de internationale bankiers die zijn land terroriseren en er aan de macht zijn. Dit ten koste van het Euro-Amerikaanse volk. 

Dr. Duke gaf een warme toespraak ,recht uit het hart. Deze man is zeker niet de “extremist” waardoor hij door sommigen wordt  genoemd. Integendeel : in zijn betoog verwerpt hij alle vormen van extremisme.

NB : Euro-Amerikaan staat voor Amerikaan van Europese origine, dit als antwoord op het begrip Afro-Amerikaan.

 

Posted in Dendermopnde Conference 27/28-06-2008 | Leave a Comment »

Euro-Ruscongres : “Rusland en de Europese Rijkgedachte”

Posted by Kris Roman op juni 28, 2008

Voor het congres begon nam Dr. Alfred Vierling (Nederland) een interview af van Dr. David Duke (USA).

Dit interview ligt in de lijn van de “Vierlingtraditie” : Vier maal Vierling. verschijnt spoedig op http://www.alfredvierling.web-log.nl/ , de Alfred Vierling Weblog.

 

Just before the congres, Dr. Alfred Vierling (The Netherlands) interviewed Dr. David Duke (USA).

The interview will soon appears on http://www.alfredvierling.web-log.nl/ , the Alfred Vierling Weblog.

 

 

Posted in Dendermopnde Conference 27/28-06-2008 | Leave a Comment »

Affiche tweede congres Euro-Rus 27 en 28 juni 2008 te Dendermonde

Posted by Kris Roman op juni 15, 2008

Posted in Dendermopnde Conference 27/28-06-2008 | Leave a Comment »

Euro-Rus : Internationaal Congres op vrijdag 27 en zaterdag 28 juni : “Rusland en de Europese Rijksgedachte”

Posted by Kris Roman op juni 13, 2008

Russian Hymn mp3

Russian Hymn rock version

Text in English : see bellow.

Texte français : voir plus bas.

 

 

In naam van Euro-Rus nodigen wij u graag uit om de Internationale Conferentie met als werktitel “Rusland en de Europese Rijksgedachte” bij te wonen.

Deze Conferentie zal op 27 en 28 juni 2008 in Dendermonde, Vlaanderen, gehouden worden.

Taverne ’t Peird, Kasteelstraat, 1, 9200 Dendermonde. Info : 0032/0479/585781

Deze Internationale Conferentie ligt helemaal in het verlengde van de door de Russische geopolitieke denktank Ateney (Atheneum) http://www.ateney.ru/indexeng.htm in Moskou georganiseerde Conferenties : 

“De toekomst van de Indo-Europese volkeren” (juni 2006) 

Lees de rest van dit artikel »

Posted in Dendermopnde Conference 27/28-06-2008 | Leave a Comment »

Euro-Rus : Congrès International, vendredi 27 et samedi 28 juin: “La Russie et l’idée impériale Européenne”

Posted by Kris Roman op juni 13, 2008

 

 

Au nom de “Euro-Rus”, nous sommes heureux de vous inviter à la conférence “La Russie et l’idée Impériale Européenne”.

Cette conférence se tiendra les 27 et 28 juin en Flandre à Dendermonde.

Taverne ’t Peird, Kasteelstraat, 1, 9200 Dendermonde. Info : 0032/0479/585781

Elle se situe dans la contiuité des conférences du cercle de réflexion géopolitique russe de Ateney qui se sont tenues à Moscou:

Lees de rest van dit artikel »

Posted in Dendermopnde Conference 27/28-06-2008 | Leave a Comment »

Euro-Rus : International Conference on friday 27 and saturday 28 june : “RUSSIA AND THE EUROPEAN EMPIRE BUILDING THOUGHT”.

Posted by Kris Roman op juni 6, 2008

 

In the name of the Organizing Committee of Euro-Rus we invite you for the International Conference “RUSSIA AND THE EUROPEAN EMPIRE BUILDING THOUGHT”.

This  Conference will take place in Dendermonde, Flanders (Belgium) on the 27-th and 28-th of June 2008.

It will be the further development of  the subjects discussed during two Moscow Conferences: 

“THE FUTURE OF THE INDO-EUROPEAN PEOPLE” 

(june 2006) http://www.ateney.ru/eng/eng011.htm

and “EUROPE AND RUSSIA: NEW PERSPECTIVES” 

(july 2007)http://www.ateney.ru/eng/eng021.htm

organized  by the Russian geopolitical  think tank Ateney (Atheneum)http://www.ateney.ru/indexeng.htm

We are happy to announce that this year  the Conference will be held in Flanders, North part of Belgium en Euro-Rus will host the most interesting  speakers and experts in this field.

Taverne ’t Peird, Kasteelstraat, 1, 9200 Dendermonde. Info : 0032/0479/585781

Lees de rest van dit artikel »

Posted in Dendermopnde Conference 27/28-06-2008 | Leave a Comment »

Euro-Rus dineerdebat / débat-diner / diner-congress : toespraak van Kris Roman

Posted by Kris Roman op maart 25, 2008

Amerikaanse geopolitiek : 

“Rusland moet omsingeld worden”

ssa55501-kopie.jpg 

Tekst mag overgenomen worden mits auteur- en bronvermelding.

 

Inleiding :

 

Wie een beetje de ogen opent en tegelijkertijd kan lezen, komt tot een vaststelling : de angelsaxische wereld heeft er steeds alles aan gedaan om Rusland tegen te werken, te hinderen in haar opmars en zelfs op te ruimen.

Vandaag bestaat er iets zoals de European Council on Foreign Relations. Deze door George Soros ondersteunde beweging zei recent dat “de EU-landen samen moeten optrekken tegen Rusland”.  Deze ECFR is een vazalorganisatie van de Amerikaanse buitenlandse politiek. Aan het einde van deze bijdrage zal u begrijpen waarom er gedrochten bestaan zoals de ‘denktank’ ECFR, waar uiteraard collaborateurs zoals Jean-Luc Dehaene, Nederlands prinses Mabel van Oranje, 

Dominique Strauss-Kahn (directeur van het IMF),  Joschka Fischer (leidend figuur bij de Duits groenen, voormalig minister van Buitenlandse Zaken en steunt sinds 1999 de onafhankelijkheid van Kosovo), 

Martti Ahtisaari (voormalig Fins Eerste Minister en nu EU-gezant voor Kosovo; eveens lid van de Club van Madrid, een loge die “democratie” promoot), 

Emma Bonino (opende in 1975 een Centrum voor sterilisatie en abortus maar was wel tegen nucleaire energie omdat dat zoiets ongezond is. In 2006 voert ze een hongerstakking voor euthanasie. Consequent is ze niet, want ze heeft het zelf nog niet toegepast.). Dit maar om aan te tonen wat voor soort mensen daar bij elkaar hokken.

Opvallend is de vergelijking met het Amerikaanse Council on Foreign Relations, een denktank gesticht in 1921 onder leiding van de Rockefellers. Doel van deze organisatie is niets minder dan wereldheerschappij voor enkelen, slavernij voor velen.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in Diner-debat - Дебат с обедом 15 march 2008 | Reacties uitgeschakeld voor Euro-Rus dineerdebat / débat-diner / diner-congress : toespraak van Kris Roman

KVHV-verslag over dineerdebat 15 maart 2008

Posted by Kris Roman op maart 25, 2008

Zaterdag 15 maart organiseerde Kris Roman, de drijvende kracht achter Euro-Rus, een conferentie in Dendermonde. Euro-Rus is een organisatie die de Europese as Parijs-Berlijn-Moskou promoot als alternatief voor Washington-Parijs-Tel Aviv. Deze organisatie is van mening dat de huidige Amerikaanse invloeden zeer nefast zijn voor onze Europese culturen en dat de Amerikaanse belangen niet alleen ingaan tegen de Europese, maar er zelfs vijandig tegenover zijn. Dit is reedste merken aan het feit dat men in landen waar de Amerikaanse invloed zeer sterk is, de jeugd amper nog zijn tradities kent. In landen waar deze invloed zwak of onbestaande is, kent de jeugd die nog zeer goed. Let wel, Euro-Rus en haar medestanders hebben geen problemen met het Amerikaanse volk. Dit zijn immers normale mensen als u en ik.

 

Het KVHV-Gent stuurde een delegatie van een tiental verbonders naar Dendermonde samen met 1 Leuvense verbondster om te gaan luisteren.

Eén van de sprekers (de eerste) was onze medeverbonder Frederik Ranson v. Dakar. Het was de eerste maal dat hij voor een grote groep onbekenden sprak. Zijn redevoering was in het begin vrij intellectueel met nogal veel moeilijke termen, doch na 5 minuten werd dit veel beter. Dakar heeft het goed gedaan en zal in de toekomst ongetwijfeld een groot redenaar worden.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in Diner-debat - Дебат с обедом 15 march 2008 | Reacties uitgeschakeld voor KVHV-verslag over dineerdebat 15 maart 2008

Euro-Rus dineerdebat / débat-diner / diner-congress : toespraak van Frederik Ranson

Posted by Kris Roman op maart 25, 2008

Het Eurazisme 

ssa55504.jpg 

Geachte aanwezigen,

Als wij hier vanmiddag bijeenzijn, dan is dat omdat wij het belang beseffen van Europees-Russische broederschap. Want alleen broederschap – en precies die broederschap – is in staat om toekomstige broederoorlogen voorkomen en de noodlottige gevolgen van de voorbije oorlogen uitwissen. We zijn hier echter niet bijeen om “Europa’s nederlaag” (of nederlagen) te herdenken, te betreuren of te beklagen, want meer dan zestig jaar Amerikaanse bezetting van Europa mag geen reden zijn om de wonden te likken of de slagen te tellen.

Het onderwerp van deze uiteenzetting luidt dus: het eurazisme. Dat is – kort en bondig gezegd – het wezen van élke Russische geopolitiek. Rusland is door zijn geografische werkelijkheid immers een Euraziatisch land. Elk politiek regime – tsaristisch, communistisch, democratisch  – is vanuit een zeker pragmatisme en realisme gedwongen met die werkelijkheid rekening te houden. Er zijn verschillende interpretaties van het eurazisme, maar in het licht van deze uiteenzetting zijn vooral het ideologische eurazisme van Alexander Doegin en het pragmatische eurazisme van Vladimir Poetin van belang. Het eurazisme is oorspronkelijk ontstaan in de jaren ’20 in kringen van Russische bannelingen. In de loop van de jaren ’30 is de ideologie echter van het politieke toneel verdwenen voor een lange tijd. Sinds de jaren ’90 is ze in een geactualiseerde vorm terug van weggeweest.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in Diner-debat - Дебат с обедом 15 march 2008 | Reacties uitgeschakeld voor Euro-Rus dineerdebat / débat-diner / diner-congress : toespraak van Frederik Ranson

Euro-Rus dineerdebat / débat-diner / diner-congress : toespraak van Eddy Hermy

Posted by Kris Roman op maart 25, 2008

Economische recessie en de Russische optie.

ssa55537.jpg 

 

In mijn betoog wil ik de correlatie aantonen tussen de neergang van een militaire en economische reus met name de Verenigde Staten, en de dreigende economische recessie die Europa zal treffen. Met dit referaat wil ik ook aantonen dat oorlogen en terreur niet noodzakelijk gewapende uiteenzettingen zijn maar dat de confrontatie zich meestal aandient via economische terreur en een economische oorlog.

De wereldmarkten en dus de economische macht zijn zich aan het verplaatsen. Als er economische machtsveranderingen zijn dan volgen ook de militaire machtsverhoudingen. Het één is gewoon het natuurlijke gevolg van het andere. De productie en afzetmarkten zijn na de verschillende delocalisatiegolven die teweeg werden gebracht door de globalisatie van het kapitalisme verschoven van Europa en de VS naar landen zoals Rusland, Brazilië, Zuid-Afrika, India en vooral naar China.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in Diner-debat - Дебат с обедом 15 march 2008 | Reacties uitgeschakeld voor Euro-Rus dineerdebat / débat-diner / diner-congress : toespraak van Eddy Hermy

Euro-Rus dineerdebat / débat-diner / diner-congress : toespraak van Robert Steuckers

Posted by Kris Roman op maart 25, 2008

Geopolitieke implicaties van de conflicten in de Kaukasus en de Balkan

ssa55553.jpg 
Foto : Kris Roman – Euro-Rus © Overname toegestaan mits bronvermelding.
 
 

Al de conflicten, die voor 1914 ontstonden, werden na de ineenstorting van de Sovjetunie gereactiveerd. Alle mogelijke separatistische pogingen werden cynisch uitgebuit; niet meer door Europese mogendheden maar wel door de Verenigde Staten, die de beroemde Brzezinski-doctrine hebben aangewend; daarmee mikten ze op het fragmenteren van het oude Russische Rijk, van de Oekraïne tot aan de Chinese grens. Voor Brzezinski was het voor Amerika noodzakelijk een permanente chaos langs de vroegere Zijde-Route te creëren. De Verenigde Staten moesten daarbij de Soenni Islam, het Saoedisch-Wahhabitische geld en het Turkse pantoeranisme als instrumenten hanteren. Naast deze zuiver geostrategische wilskracht, die Brzezinski klaar heeft getheoretiseerd en geuit, moet men de eeuwige oliepolitiek van de Verenigde Staten in al onze strategische redeneringen bijvoegen: de conflicten in de Kaukasus, in Tsjetsjenië en in Daghestan, en in de Balkan met Kosovo, zijn ontstaan op de huidige of toekomstige routes van de olie- en gaspijplijnen, die de koolwaterstoffen naar Europa brengen of zullen brengen. Het doel van Washington mikt niet op de bevrijding van onderdrukte volkeren maar op de oprichting van vazalstaten die ter gelegenheid de transit van koolwaterstoffen naar Europa zouden kunnen blokkeren. Tegelijkertijd, willen de Verenigde Staten kleinschalige Staten creëren juist in het midden van landzones tussen hoog strategische zeegebieden, zoals tussen de Adriatische Zee en de Zwarte Zee, en simultaan tussen de grote waterweg Donau en de Egeïsche Zee, wat Kosovo betreft, en tussen de Zwarte Zee en de Kaspische Zee, wat Tsjetsjenië betreft. De grootste gemene deler van deze politiek is de volgende: ieder machtprojectie van Europa te beletten in de richting van de belangrijkste strategische zones van de wereld.

 

Robert Steuckers Inleidende bijdrage tot het Dineerdebat van Euro-Rus.

Posted in Diner-debat - Дебат с обедом 15 march 2008 | Reacties uitgeschakeld voor Euro-Rus dineerdebat / débat-diner / diner-congress : toespraak van Robert Steuckers

Euro-Rus dineerdebat / débat-diner / diner-congress : succes !

Posted by Kris Roman op maart 23, 2008

ssa55536-kopie.jpg Eddy Hermy 

Posted in Diner-debat - Дебат с обедом 15 march 2008 | Reacties uitgeschakeld voor Euro-Rus dineerdebat / débat-diner / diner-congress : succes !

Euro-Rus dineerdebat / débat-diner / diner-congress : succes !

Posted by Kris Roman op maart 23, 2008

ssa55504.jpg Frederik Ranson, maidenspeech ! 

Posted in Diner-debat - Дебат с обедом 15 march 2008 | Reacties uitgeschakeld voor Euro-Rus dineerdebat / débat-diner / diner-congress : succes !

Euro-Rus dineerdebat / débat-diner / diner-congress : succes !

Posted by Kris Roman op maart 23, 2008

ssa55501-kopie.jpg Robert Steuckers was niet enkel spreker maar vertaalde op eveneens enkele toespraken. 

Posted in Diner-debat - Дебат с обедом 15 march 2008 | Reacties uitgeschakeld voor Euro-Rus dineerdebat / débat-diner / diner-congress : succes !

Euro-Rus dineerdebat / débat-diner / diner-congress : succes !

Posted by Kris Roman op maart 18, 2008

Aan het einde van een lange maar mooie zaterdag, van ’s middags tot ’s avonds, kregen de sprekers een fles wijn. U ziet op de foto van links naar rechts : Robert Steuckers, Frederik Ranson, Kris Roman, Hervé Van Laethem, Georges Hupin en Eddy Hermy.    ssa55556-kopie.jpg  ssa55561-kopie.jpg 

Posted in Diner-debat - Дебат с обедом 15 march 2008 | Reacties uitgeschakeld voor Euro-Rus dineerdebat / débat-diner / diner-congress : succes !

Euro-Rus dineerdebat / débat-diner / diner-congress : Robert Steuckers

Posted by Kris Roman op maart 18, 2008

Robert Steuckers, Europese Synergieën, boeide de zaal met zijn uiteenzetting over Europese geo-politiek. De Europese Rijksgedachte is hier de leidraad. Uiteraard met Rusland erbij !

  ssa55548-kopie.jpg

Posted in Diner-debat - Дебат с обедом 15 march 2008 | Reacties uitgeschakeld voor Euro-Rus dineerdebat / débat-diner / diner-congress : Robert Steuckers

Euro-Rus dineerdebat / débat-diner / diner-congress : Kris Roman

Posted by Kris Roman op maart 18, 2008

Kris Roman, woordvoerder Euro-Rus, legde uit hoe de Amerikaanse geo-politiek in elkaar steekt : wereldmacht nastreven, Europa tegenwerken en Rusland – het enige land ter wereld dat de VS kan stoppen – omsingelen. ssa55499-kopie.jpg ssa55544-kopie.jpg 

Posted in Diner-debat - Дебат с обедом 15 march 2008 | Leave a Comment »

Euro-Rus dineerdebat / débat-diner / diner-congress : Georges Hupin

Posted by Kris Roman op maart 18, 2008

Georges Hupin, European Friends of Russia, sprak over hoe “ons democratisch systeem” in elkaar steekt. Hij vertelde eveneens wat er in 2004 in Beslan is gebeurd met de Russische kinderen. Op 1 september 2008 herdenkt “De Kinderen van Beslan” deze gruwelijke gebeurtenis.

  ssa55540-kopie.jpg

Posted in Diner-debat - Дебат с обедом 15 march 2008 | Reacties uitgeschakeld voor Euro-Rus dineerdebat / débat-diner / diner-congress : Georges Hupin

euro-Rus dineerdebat / débat-diner / diner-congress : succes !

Posted by Kris Roman op maart 18, 2008

Ook de twee belangrijkste studentenverenigingen van Vlaanderen, KVHV en NSV, waren massaal aanwezig.

 ssa55500-kopie.jpg

Posted in Diner-debat - Дебат с обедом 15 march 2008 | Reacties uitgeschakeld voor euro-Rus dineerdebat / débat-diner / diner-congress : succes !

Euro-Rus dineerdebat / débat-diner / diner-congress : succes !

Posted by Kris Roman op maart 18, 2008

Robert Steuckers tolkte de inleiding van Kris Roman.
 
ssa55545.jpg

Posted in Diner-debat - Дебат с обедом 15 march 2008 | Reacties uitgeschakeld voor Euro-Rus dineerdebat / débat-diner / diner-congress : succes !