Euro-Rus activities -Деятельность Евро-Русь

For a great Europe, from Gibraltar to Vladivostok ! – За Великую Европу, от Гибралтара до Владивостока !

Archive for november, 2007

Euro-Rus & Solidaristen op IVde Identitair Feest – IVe Fête de l’Identité

Posted by Kris Roman op november 30, 2007

Organisator “Terre et Peuple – Bannière de Wallonie” nodigt u uit om deel te nemen aan het
“IVde Identitair Feest”, op 1 December 2007,
in het Kasteel Coloma (Sint-Pieters-Leeuw, J. De Pauwstraat 25).

Thema :” L’ESPRIT REBELLE – De rebelse geest”
“au service de l’identité – ten dienste van de identiteit”

Kris Roman (Woordvoerder Euro-Rus) zal uitleggen waarom opkomen voor de geopolitieke Europese As (parijs-Berlijn-Moskou) in West-Europa en zeker in het kleine Vlaanderen (sommigen zijn er blijven hangen op 22 juni 1941 …) een rebelse idee is en waarom Europa eigenlijk geen keuze heeft : of deze As of de ondergang.

Eddy Hermy (Hoofdcoördinator N-SA) zal er spreken over zijn ‘politieke loopbaan’ (van ‘extreem’-links naar ‘extreem’-rechts) en waarom enkel het Solidarisme ons volk kan redden.

Het Solidarisme en de Euro-Russische As zijn niet van elkaar weg te denken.

Op het congres zijn vele interessante sprekers aanwezig, waaronder de meest opvallende Alain Soral : voormalig marxist en nu raadgever van Jean-Marie Le Pen.
Bekijk verder het programma en kom luisteren !

Posted in Aankondigingen-Announcements-Извещения | Leave a Comment »

Persmededeling Euro-Rus : De democratie stelt paal en perk aan het recht om onze geschiedenis te herdenken

Posted by Kris Roman op november 3, 2007

De democratie stelt paal en perk aan het recht om onze geschiedenis te herdenken

Enkele dagen geleden was de hoofdstad van dit land toneel van rellen met extremistische Turken. Resultaat : tientallen agenten gewond, handelszaken kort en klein geslagen, burgers aangevallen en auto’s in brand gestoken.

Als antwoord op deze onrustwekkende stijging van een bepaalde vorm van extremisme, losstaande van de oorsprong of deze nu politiek of “religieus� is, wenste de vereniging Euro-Rus een bijeenkomst te houden en dit op zondag 4 november 2007. We zouden bijeen komen bij het herinneringsbeeld van de Armeense Genocide in Elsene (Brussel).

De bijeenkomst zou gehouden worden als herdenking aan de Europeanen die door islamitische extremisten vermoord werden.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in Elsene 4 novemver 2007 | Leave a Comment »

Is de burgemeester van Elsene van slechte wil of is hij onbekwaam ?

Posted by Kris Roman op november 3, 2007

De burgemeester van Elsene (Brussel) heeft moeten vaststellen dat zijn verbod om vreedzaam bijeen te komen om de Europese slachtoffers van het islamistisch extremisme te herdenken, niet zomaar zal voorbijgaan. Na een oproep van Euro-Rus en een bevriende franstalige nationalistische beweging, kreeg de man zoveel e-mails in zijn postbus dat hij reageerde.
Zijn kabinetschef, Quentin CHARDOME, schreef het volgende :
(Alles is in ééntalig Frans, want de PS-burgemeester kent geen Nederlands …)
“Ixelles, le 31 octobre 2007

Madame, Monsieur,

J’ai pris connaissance avec étonnement des courriels qui m’ont été adressés concernant l’interdiction opposée à une manifestation qui devait se dérouler le 4 novembre devant le monument au Génocide Arménien.

Je tiens à affirmer que je n’ai personnellement pris aucune décision en la matière dans la mesure ou aucune demande d’autorisation ne m’avait été soumise avant votre courrier.

D’une manière générale, je veille à ce que la liberté d’expression puisse s’affirmer et se concrétiser dans les actes, dans la mesure ou ceux-ci respectent les lois et règlements.

En ce qui concerne cette manifestation du 4 novembre, renseignements pris auprès des Services de Police, l’initiative émanerait d’un groupe d’extrême droite qui aurait renoncé à cette manifestation à la suite d’un contact avec les forces de l’ordre.

Je n’ai donc aucune responsabilité quant à cette manifestation avortée et c’est toujours avec un regard positif que j’examinerai toute demande issue d’associations démocratiques.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de mes sentiments les meilleurs.

Willy Decourty
Député – Bourgmestre ”

Deze brief bevat een antal onwaarheden.

Ten eerste zegt de burgemeester niet op de hoogte te zijn van een bijeenkomst. Fout. De e-mail werd op 25 oktober om 13u29 verstuurd en kan verder op de Euro-Rus-site worden gelezen.

De burgemeester zegt dat de organisator (Kris Roman, woordvoerder van Euro-Rus) zou hebben afgesproken de bijeenkomst naar latere datum te verschuiven. Fout ! De organisator is inderdaad bij de politie te Brussel geroepen, maar daar kon hij slechts horen dat de betoging verboden werd. Van ‘uitstel’ was helemaal geen sprake. Integendeel, Euro-Rus en alle deelnemende bewegingen zeiden dat ze voet bij stuk zullen houden. Niemand kan ons het recht ontnemen vreedzaam bijeen te komen. Gezien de orde- en inlichtingendiensten zeer regelmatig naar onze websites surfen, zijn zij zeker op de hoogte dat er ‘iets’ zal gebeuren.

Wordt zeker vervolgd …

Kris Roman
Woordvoerder Euro-Rus

Posted in Elsene 4 novemver 2007 | Leave a Comment »

Verbodsbrief burgemeester Elsene W.Decourty – Burgemeester bang van Turkse extremisten !

Posted by Kris Roman op november 3, 2007

Volgende brief werd door de burgemeester van Elsene W. Decourty (Brusselse gemeente) gestuurd aan Kris Roman, woordvoerder van Euro-Rus en organisator van de bijeenkomst van 4 november.

“Mijnheer,
Betreft :
Aanvraag toelating stille wake
Henri Michauxsquare te Elsene
Zondag 04 november 2007 van 15 tot 16 u

Ik bevestig hierbij de ontvangst van uw aanvraag van 25 dezer betreffende het onderwerp vermeld in rubriek.

Tot mijn spijt kan ik geen toelating verlenen wat betreft het houden van een activiteit,omwille van veiligheidsredenen verbonden aan de huidige gespannen toestand tussen de Turkse, Armeense en Kurdische gemeenschappen.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in Elsene 4 novemver 2007 | Leave a Comment »