Euro-Rus activities -Деятельность Евро-Русь

For a great Europe, from Gibraltar to Vladivostok ! – За Великую Европу, от Гибралтара до Владивостока !

Archive for the ‘Dendermopnde Conference 27/28-06-2008’ Category

Euro-Ruscongres : Brunch in lokaal van Jongeren Aktief Hamme

Posted by Kris Roman op juni 30, 2008

De dag na het congres organiseerde Euro-Rus in het Hamse lokaal van Jongeren Aktief een brunch voor alle spreker en medewerkers. Er waren verschillende gemeenteraadsleden en andere leden van het Vlaams Belang aanwezig alsook leden van het NSA en Jongeren Aktief. Euro-Rus dankt Jongeren Aktief voor de medewerking en de gastvrijheid. Om niet te vergeten. 

Op het einde van de brunch, toen Dr.David Duke al naar huis was, staken sommigen de koppen bij elkaar.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in Dendermopnde Conference 27/28-06-2008 | Leave a Comment »

Euro-Ruscongres : geschenken – gifts

Posted by Kris Roman op juni 30, 2008

Van links naar rechts – From left to right : Kris Roman, Jan Kristel, Dr. Alfred Vierling, Dr. David Duke, Thiery Van Roy, Frederik Ranson, Andreas Thierry, Stephanos Gekas.

 

Alle sprekers kregen een EURO-RUS geëtst glas (foto zie lager) en een Vlaamse Leeuw vlag. Ze waren er zeer tevreden mee. (Met dank aan de sponsors)

All speakers received an EURO-RUS glass and a Flemish Lion, flag of Flanders. They were very happy with it. 

Lees de rest van dit artikel »

Posted in Dendermopnde Conference 27/28-06-2008 | Leave a Comment »

Euro-Ruscongres : Kris Roman (Vlaanderen)

Posted by Kris Roman op juni 29, 2008

Kris Roman, Voorzitter Euro-Rus, legde uit dat de internationale bankiers en de Loge het begrip racisme en nationalisme hebben ontdekt. Voor de eigen identiteit opkomen wordt ten onrechte als racisme beschouwd.

Langs de andere kant heeft de Loge het nationalisme ontdekt, met als doel het in de richting van de verderfelijke as Washington-Brussel-Tel Aviv te duwen. 

Kris Roman legde uit waarom we moeten kiezen voor de as Parijs-Berlijn-Moskou. Tijdens de conferentie werd door hem een mogelijke Europese structuur voorgelegd.

De veeltalige moderator van de dag Robert Steuckers vertaalde de Nederlandstalige toespraak naar het Engels.

Kris Roman en vaste medewerker Robert Steuckers

Posted in Dendermopnde Conference 27/28-06-2008 | Leave a Comment »

Euro-Ruscongres : Dr. David Duke (USA)

Posted by Kris Roman op juni 29, 2008

 

Dr. David Duke was opnieuw in supervorm. De eerste dag van het congres sprak hij over het waarom we met Rusland banden moeten smeden als alternatief voor de internationale bankiers. De tweede dag van het congres sprak hij over oplossingen voor de problemen waarvoor de Europeanen staan, zoals demografisch deficiet, immigratie en vervuiling van onze Europese ziel. Dr. David Duke gaf ons een oplossing en hoopvolmogelijkheden.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in Dendermopnde Conference 27/28-06-2008 | Leave a Comment »

Euro-Ruscongres : “Rusland en de Europese Rijkgedachte”

Posted by Kris Roman op juni 29, 2008

Drie Russische toeschouwers op het congres.

Three Russian visitors.

Posted in Dendermopnde Conference 27/28-06-2008 | Leave a Comment »

Euro-Ruscongres : glasetser Gunther Van Den Eynde

Posted by Kris Roman op juni 29, 2008

Glasetser en kunstenaar Gunther Vanden Eynde maakte voor Euro-Rus glazen met het logo op geëtst.

 

Posted in Dendermopnde Conference 27/28-06-2008 | Leave a Comment »

Euro-Ruscongres : steunbetuigende brieven – support letters Pierre Vial (Frankrijk – France), Anton Rachev (Bulgaria) en Pavel Tulaev (Russia)

Posted by Kris Roman op juni 29, 2008

Pierre Vial, Pavel Tulaev en Anton Rachev konden niet aanwezig zijn, maar gaven hun boodschap door via een brief. De Russischtalige brieven van Anton Rachev en Pavel Tulaev werden door Kris Roman voorgelezen.

 

Posted in Dendermopnde Conference 27/28-06-2008 | Leave a Comment »

Euro-Ruscongres : Stephanos Gekas (Griekenland-Greece)

Posted by Kris Roman op juni 29, 2008

Stephanos Gekas is een Griekse patriot. Uitmuntende voordracht !

Posted in Dendermopnde Conference 27/28-06-2008 | Leave a Comment »

Euro-Ruscongres : “Rusland en de Europese Rijkgedachte” : Andreas Thierry (Oostenrijk)

Posted by Kris Roman op juni 29, 2008

Andreas Thierry is Duits (Oostenrijks) geopolitieker. Hij pleit al jaren voor een as met Rusland. Zijn beweging Volk in Bewegung is op dit vlak overduidelijk.

Posted in Dendermopnde Conference 27/28-06-2008 | Leave a Comment »

Euro-Ruscongres : “Rusland en de Europese Rijkgedachte” : Thierry Van Roy (Vlaanderen)

Posted by Kris Roman op juni 29, 2008

Thierry Van Roy is Vlaams geopolitiek talent. Van deze jonge man zullen we nog veel horen.

Heden is hij de webbeheerder van Euro-Rus.

Posted in Dendermopnde Conference 27/28-06-2008 | Leave a Comment »

Euro-Ruscongres : “Rusland en de Europese Rijkgedachte” : Georges Hupin (Wallonië)

Posted by Kris Roman op juni 29, 2008

Een vaste medewerker van Euro-Rus is de onvermoeibare Waal Georges Hupin. Ondanks zijn redelijke respectabele leeftijd besloot hij om bij al zijn andere politieke taken er de herinnering aan het drama van Beslan bij te nemen. 

Hij sprak over het drama te Beslan, gelegen in de Russische deelrepubliek Noord-Ossetië, van 1 september 2004. Hij sprak over de noodzaak dit elk jaar te herdenken. Dit zal dit jaar dan ook in Brussel gebeuren. Deze herdenking is evenwel enkel en humanitaire actie, geen politieke.

http://beslan.wordpress.com/

 

Posted in Dendermopnde Conference 27/28-06-2008 | Leave a Comment »

Euro-Ruscongres : “Rusland en de Europese Rijkgedachte” : Dr. Alfred Vierling (Nederland)

Posted by Kris Roman op juni 29, 2008

Dr. Alfred Vierling is één van meest bekende Nederlanders wat het geopolitieke denken betreft. Hij viel op door zijn eigen stijl. 

Posted in Dendermopnde Conference 27/28-06-2008 | Leave a Comment »

Euro-Ruscongres : “Rusland en de Europese Rijkgedachte” : Jan Kristel (Tsjechië)

Posted by Kris Roman op juni 29, 2008

Onze Tsjechische vrienden van Delian Diver waren op het Euro-Ruscongres aanwezig. Jan Kristel vloog speciaal voor het Euro-Ruscongres naar Vlaanderen. Hij sprak over de werkzaamheden van de geopolitieke denktank en weblog Delian Diver.

http://deliandiver.blogspot.com/

 

Posted in Dendermopnde Conference 27/28-06-2008 | Leave a Comment »

Euro-Ruscongres : “Rusland en de Europese Rijkgedachte” : Frederik Ranson

Posted by Kris Roman op juni 29, 2008

Frederik Ranson (Vlaanderen) sprak voor de tweede keer voor een open publiek en voor de tweede keer voor … Euro-Rus. Zijn geopolitieke en solidaristische visie is zeer lovenswaardig. 

Posted in Dendermopnde Conference 27/28-06-2008 | Leave a Comment »

Euro-Ruscongres : “Rusland en de Europese Rijkgedachte” : Dr. David Duke (USA)

Posted by Kris Roman op juni 28, 2008

Dr. David Duke was opnieuw in supervorm. De eerste dag van het congres sprak hij over het waarom we met Rusland banden moeten smeden als alternatief voor de extremistische internationale bankiers. De tweede dag van het congres sprak hij over oplossingen voor de problemen waarvoor de Europeanen staan, zoals demografisch deficiet, immigratie en vervuiling van onze Europese ziel. Dr. David Duke gaf ons een oplossing en hoop op mogelijkheden.

 

Posted in Dendermopnde Conference 27/28-06-2008 | Leave a Comment »

Euro-Ruscongres : “Rusland en de Europese Rijkgedachte” : Robert Steuckers

Posted by Kris Roman op juni 28, 2008

Robert Steuckers, een vaste medewerker van Euro-Rus, leidde alle sprekers op zeer verdienstelijke wijze in. Robert Steuckers, hoofd van Europese Synergieën,  is wat sommigen noemen een “wandelende historische encyclopedie”. Hij is een vast gegeven in het succes van Euro-Rus.

Posted in Dendermopnde Conference 27/28-06-2008 | Leave a Comment »

Euro-Ruscongres : “Rusland en de Europese Rijkgedachte” : Kris Roman leidt Dr. David Duke in

Posted by Kris Roman op juni 28, 2008

De eerste avond van het Euro-Ruscongres leidde Kris Roman (Euro-Rus hoofdcoördinator) de heer Dr.David Duke in. Dr. David Duke gaf een schitterend betoog waarom Europa met Rusland moet samenwerken. Zelf viel hij ongenadig hard uit naar de internationale bankiers die zijn land terroriseren en er aan de macht zijn. Dit ten koste van het Euro-Amerikaanse volk. 

Dr. Duke gaf een warme toespraak ,recht uit het hart. Deze man is zeker niet de “extremist” waardoor hij door sommigen wordt  genoemd. Integendeel : in zijn betoog verwerpt hij alle vormen van extremisme.

NB : Euro-Amerikaan staat voor Amerikaan van Europese origine, dit als antwoord op het begrip Afro-Amerikaan.

 

Posted in Dendermopnde Conference 27/28-06-2008 | Leave a Comment »

Euro-Ruscongres : “Rusland en de Europese Rijkgedachte”

Posted by Kris Roman op juni 28, 2008

Voor het congres begon nam Dr. Alfred Vierling (Nederland) een interview af van Dr. David Duke (USA).

Dit interview ligt in de lijn van de “Vierlingtraditie” : Vier maal Vierling. verschijnt spoedig op http://www.alfredvierling.web-log.nl/ , de Alfred Vierling Weblog.

 

Just before the congres, Dr. Alfred Vierling (The Netherlands) interviewed Dr. David Duke (USA).

The interview will soon appears on http://www.alfredvierling.web-log.nl/ , the Alfred Vierling Weblog.

 

 

Posted in Dendermopnde Conference 27/28-06-2008 | Leave a Comment »

Affiche tweede congres Euro-Rus 27 en 28 juni 2008 te Dendermonde

Posted by Kris Roman op juni 15, 2008

Posted in Dendermopnde Conference 27/28-06-2008 | Leave a Comment »

Euro-Rus : Internationaal Congres op vrijdag 27 en zaterdag 28 juni : “Rusland en de Europese Rijksgedachte”

Posted by Kris Roman op juni 13, 2008

Russian Hymn mp3

Russian Hymn rock version

Text in English : see bellow.

Texte français : voir plus bas.

 

 

In naam van Euro-Rus nodigen wij u graag uit om de Internationale Conferentie met als werktitel “Rusland en de Europese Rijksgedachte” bij te wonen.

Deze Conferentie zal op 27 en 28 juni 2008 in Dendermonde, Vlaanderen, gehouden worden.

Taverne ’t Peird, Kasteelstraat, 1, 9200 Dendermonde. Info : 0032/0479/585781

Deze Internationale Conferentie ligt helemaal in het verlengde van de door de Russische geopolitieke denktank Ateney (Atheneum) http://www.ateney.ru/indexeng.htm in Moskou georganiseerde Conferenties : 

“De toekomst van de Indo-Europese volkeren” (juni 2006) 

Lees de rest van dit artikel »

Posted in Dendermopnde Conference 27/28-06-2008 | Leave a Comment »

Euro-Rus : Congrès International, vendredi 27 et samedi 28 juin: “La Russie et l’idée impériale Européenne”

Posted by Kris Roman op juni 13, 2008

 

 

Au nom de “Euro-Rus”, nous sommes heureux de vous inviter à la conférence “La Russie et l’idée Impériale Européenne”.

Cette conférence se tiendra les 27 et 28 juin en Flandre à Dendermonde.

Taverne ’t Peird, Kasteelstraat, 1, 9200 Dendermonde. Info : 0032/0479/585781

Elle se situe dans la contiuité des conférences du cercle de réflexion géopolitique russe de Ateney qui se sont tenues à Moscou:

Lees de rest van dit artikel »

Posted in Dendermopnde Conference 27/28-06-2008 | Leave a Comment »

Euro-Rus : International Conference on friday 27 and saturday 28 june : “RUSSIA AND THE EUROPEAN EMPIRE BUILDING THOUGHT”.

Posted by Kris Roman op juni 6, 2008

 

In the name of the Organizing Committee of Euro-Rus we invite you for the International Conference “RUSSIA AND THE EUROPEAN EMPIRE BUILDING THOUGHT”.

This  Conference will take place in Dendermonde, Flanders (Belgium) on the 27-th and 28-th of June 2008.

It will be the further development of  the subjects discussed during two Moscow Conferences: 

“THE FUTURE OF THE INDO-EUROPEAN PEOPLE” 

(june 2006) http://www.ateney.ru/eng/eng011.htm

and “EUROPE AND RUSSIA: NEW PERSPECTIVES” 

(july 2007)http://www.ateney.ru/eng/eng021.htm

organized  by the Russian geopolitical  think tank Ateney (Atheneum)http://www.ateney.ru/indexeng.htm

We are happy to announce that this year  the Conference will be held in Flanders, North part of Belgium en Euro-Rus will host the most interesting  speakers and experts in this field.

Taverne ’t Peird, Kasteelstraat, 1, 9200 Dendermonde. Info : 0032/0479/585781

Lees de rest van dit artikel »

Posted in Dendermopnde Conference 27/28-06-2008 | Leave a Comment »