Euro-Rus activities -Деятельность Евро-Русь

For a great Europe, from Gibraltar to Vladivostok ! – За Великую Европу, от Гибралтара до Владивостока !

KVHV-verslag over dineerdebat 15 maart 2008

Posted by Kris Roman op maart 25, 2008

Zaterdag 15 maart organiseerde Kris Roman, de drijvende kracht achter Euro-Rus, een conferentie in Dendermonde. Euro-Rus is een organisatie die de Europese as Parijs-Berlijn-Moskou promoot als alternatief voor Washington-Parijs-Tel Aviv. Deze organisatie is van mening dat de huidige Amerikaanse invloeden zeer nefast zijn voor onze Europese culturen en dat de Amerikaanse belangen niet alleen ingaan tegen de Europese, maar er zelfs vijandig tegenover zijn. Dit is reedste merken aan het feit dat men in landen waar de Amerikaanse invloed zeer sterk is, de jeugd amper nog zijn tradities kent. In landen waar deze invloed zwak of onbestaande is, kent de jeugd die nog zeer goed. Let wel, Euro-Rus en haar medestanders hebben geen problemen met het Amerikaanse volk. Dit zijn immers normale mensen als u en ik.

 

Het KVHV-Gent stuurde een delegatie van een tiental verbonders naar Dendermonde samen met 1 Leuvense verbondster om te gaan luisteren.

Eén van de sprekers (de eerste) was onze medeverbonder Frederik Ranson v. Dakar. Het was de eerste maal dat hij voor een grote groep onbekenden sprak. Zijn redevoering was in het begin vrij intellectueel met nogal veel moeilijke termen, doch na 5 minuten werd dit veel beter. Dakar heeft het goed gedaan en zal in de toekomst ongetwijfeld een groot redenaar worden.

 

Na Ranson kwamen nog 5 andere sprekers hun boodschap brengen. Het waren Eddy Hermy (NSA), Georges Hupin (European Friends of Russia), Hervé Van Laethem (Nation), Kris Roman (Euro-Rus) en Robert Steuckers (Europese Synergieën) evenwel in een andere volgorde. De meesten spraken in het Nederlands, anderen in het Frans en soms werden ze in 2 talen voorgedragen. Alles was zeer verstaanbaar.

Tussen de toespraken door konden wij proeven van de Russisch-Oekraïense keuken. Borsjt als voorgerecht (soep), een soort ravioli (deegwaren gevuld met gehakt) of paprika’s gevuld met gehakt als hoofdgerecht en als desert was er nog taart. De borsjt was lekker evenals het hoofdgerecht, hoewel dit een lage verzadigingsgrens heeft. De paprika’s heb ik niet geproefd maar ik hoorde van anderen dat deze smakelijk waren. De taart was zoals men kon verwachten.

 

De boodschappen van de sprekers waren divers, doch lagen op eenzelfde lijn. Ik zal hier even pogen om dit kort te schetsen:

De algemene boodschap is dat de Amerikaanse overheid een vuil spelletje speelt om Europa en Rusland van elkaar weg te houden. Geopolitieke belangen spelen hierbij geen bijrol maar zijn de hoofdreden van dit gedrag. ‘Wie Oost-Europa beheerst, controleert de wereld’. Toen de muur viel in 1989, het einde van de bipolariteit, vreesde men in de VS even voor een hereniging van het oude Europa met Rusland. Samen zouden zij geen nood meer hebben aan de NAVO, het Amerikaanse meesterstuk op het Europese schaakbord, voor de Europese bescherming en zouden de VS alle controle op het oude continent verliezen.Tevens zou Eurazië dan de grootste markt ter wereld worden.

De aanval van de NAVO tegen Servië (een Europees land) begin de jaren 90 was het begin van een lang conflict met als doel Servië, dat in de Russische invloedsfeer lag, weg te trekken van Rusland. Officieel kwam de NAVO een Servische provincie te hulp die onderdrukt werd. 20 jaar later is het gebied volledig verbrokkeld, de oorspronkelijke Servische bevolking verjaagd door Albanese inwijkelingen en zijn de afgescheiden deelstaten klaar om ingelijfd te worden in een Groot-Albanië wat dan meteen de Islamitische aanwezigheid in Europa (waarvan Kosovo slechts het begin was) zou versterken.

Een ander feit dat tegelijk bepleit werd is het feit dat de Amerikaanse overheid heimelijk, al dan niet met Saudie-Arabië of andere Amerikaanse kolonies als tussenpersoon, terroristische groeperingen en vreemdelingenlegers in die regio steunt. Denk maar aan Tsjetsjenië en de grootschalige gijzelingsactie in het Russische Beslan waarbij meer dan 200 kinderen de dood vonden van enkele jarengeleden. Zo poogt men om Rusland te omsingelen, te voorkomen dat er een  toenadering zou zijn vanuit Europa. We weten allemaal wel wat men daar uiteindelijk mee bereikt. Osama Bin Laden is ook een product van de Amerikaanse veiligheidsdiensten en zie wat daar van gekomen is. De Amerikaanse overheidpoogt de Islam tot vijand te maken in de ogen van de Amerikaanse en Europesebevolkingen terwijl zijzelf de ware vijand is door te handelen uit eigen  belang tegen de Europese belangen in. De islamitische landen buiten Europa horen nietals vijandig aanzien te worden.

De reden van dit alles is hetzelfde als wat altijd al de reden van oorlogen geweest is in de geschiedenis: geld.

Tot zovermijn ruwe schets van het gezegd zijnde.

Het was eenaangename middag.

 

Uw Vlaamsche Vriend

Pieter

 

 

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: