Euro-Rus activities -Деятельность Евро-Русь

For a great Europe, from Gibraltar to Vladivostok ! – За Великую Европу, от Гибралтара до Владивостока !

Archive for the ‘Diner-debat – Дебат с обедом 15 march 2008’ Category

Euro-Rus dineerdebat / débat-diner / diner-congress : toespraak van Kris Roman

Posted by Kris Roman op maart 25, 2008

Amerikaanse geopolitiek : 

“Rusland moet omsingeld worden”

ssa55501-kopie.jpg 

Tekst mag overgenomen worden mits auteur- en bronvermelding.

 

Inleiding :

 

Wie een beetje de ogen opent en tegelijkertijd kan lezen, komt tot een vaststelling : de angelsaxische wereld heeft er steeds alles aan gedaan om Rusland tegen te werken, te hinderen in haar opmars en zelfs op te ruimen.

Vandaag bestaat er iets zoals de European Council on Foreign Relations. Deze door George Soros ondersteunde beweging zei recent dat “de EU-landen samen moeten optrekken tegen Rusland”.  Deze ECFR is een vazalorganisatie van de Amerikaanse buitenlandse politiek. Aan het einde van deze bijdrage zal u begrijpen waarom er gedrochten bestaan zoals de ‘denktank’ ECFR, waar uiteraard collaborateurs zoals Jean-Luc Dehaene, Nederlands prinses Mabel van Oranje, 

Dominique Strauss-Kahn (directeur van het IMF),  Joschka Fischer (leidend figuur bij de Duits groenen, voormalig minister van Buitenlandse Zaken en steunt sinds 1999 de onafhankelijkheid van Kosovo), 

Martti Ahtisaari (voormalig Fins Eerste Minister en nu EU-gezant voor Kosovo; eveens lid van de Club van Madrid, een loge die “democratie” promoot), 

Emma Bonino (opende in 1975 een Centrum voor sterilisatie en abortus maar was wel tegen nucleaire energie omdat dat zoiets ongezond is. In 2006 voert ze een hongerstakking voor euthanasie. Consequent is ze niet, want ze heeft het zelf nog niet toegepast.). Dit maar om aan te tonen wat voor soort mensen daar bij elkaar hokken.

Opvallend is de vergelijking met het Amerikaanse Council on Foreign Relations, een denktank gesticht in 1921 onder leiding van de Rockefellers. Doel van deze organisatie is niets minder dan wereldheerschappij voor enkelen, slavernij voor velen.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in Diner-debat - Дебат с обедом 15 march 2008 | Reacties uitgeschakeld voor Euro-Rus dineerdebat / débat-diner / diner-congress : toespraak van Kris Roman

KVHV-verslag over dineerdebat 15 maart 2008

Posted by Kris Roman op maart 25, 2008

Zaterdag 15 maart organiseerde Kris Roman, de drijvende kracht achter Euro-Rus, een conferentie in Dendermonde. Euro-Rus is een organisatie die de Europese as Parijs-Berlijn-Moskou promoot als alternatief voor Washington-Parijs-Tel Aviv. Deze organisatie is van mening dat de huidige Amerikaanse invloeden zeer nefast zijn voor onze Europese culturen en dat de Amerikaanse belangen niet alleen ingaan tegen de Europese, maar er zelfs vijandig tegenover zijn. Dit is reedste merken aan het feit dat men in landen waar de Amerikaanse invloed zeer sterk is, de jeugd amper nog zijn tradities kent. In landen waar deze invloed zwak of onbestaande is, kent de jeugd die nog zeer goed. Let wel, Euro-Rus en haar medestanders hebben geen problemen met het Amerikaanse volk. Dit zijn immers normale mensen als u en ik.

 

Het KVHV-Gent stuurde een delegatie van een tiental verbonders naar Dendermonde samen met 1 Leuvense verbondster om te gaan luisteren.

Eén van de sprekers (de eerste) was onze medeverbonder Frederik Ranson v. Dakar. Het was de eerste maal dat hij voor een grote groep onbekenden sprak. Zijn redevoering was in het begin vrij intellectueel met nogal veel moeilijke termen, doch na 5 minuten werd dit veel beter. Dakar heeft het goed gedaan en zal in de toekomst ongetwijfeld een groot redenaar worden.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in Diner-debat - Дебат с обедом 15 march 2008 | Reacties uitgeschakeld voor KVHV-verslag over dineerdebat 15 maart 2008

Euro-Rus dineerdebat / débat-diner / diner-congress : toespraak van Frederik Ranson

Posted by Kris Roman op maart 25, 2008

Het Eurazisme 

ssa55504.jpg 

Geachte aanwezigen,

Als wij hier vanmiddag bijeenzijn, dan is dat omdat wij het belang beseffen van Europees-Russische broederschap. Want alleen broederschap – en precies die broederschap – is in staat om toekomstige broederoorlogen voorkomen en de noodlottige gevolgen van de voorbije oorlogen uitwissen. We zijn hier echter niet bijeen om “Europa’s nederlaag” (of nederlagen) te herdenken, te betreuren of te beklagen, want meer dan zestig jaar Amerikaanse bezetting van Europa mag geen reden zijn om de wonden te likken of de slagen te tellen.

Het onderwerp van deze uiteenzetting luidt dus: het eurazisme. Dat is – kort en bondig gezegd – het wezen van élke Russische geopolitiek. Rusland is door zijn geografische werkelijkheid immers een Euraziatisch land. Elk politiek regime – tsaristisch, communistisch, democratisch  – is vanuit een zeker pragmatisme en realisme gedwongen met die werkelijkheid rekening te houden. Er zijn verschillende interpretaties van het eurazisme, maar in het licht van deze uiteenzetting zijn vooral het ideologische eurazisme van Alexander Doegin en het pragmatische eurazisme van Vladimir Poetin van belang. Het eurazisme is oorspronkelijk ontstaan in de jaren ’20 in kringen van Russische bannelingen. In de loop van de jaren ’30 is de ideologie echter van het politieke toneel verdwenen voor een lange tijd. Sinds de jaren ’90 is ze in een geactualiseerde vorm terug van weggeweest.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in Diner-debat - Дебат с обедом 15 march 2008 | Reacties uitgeschakeld voor Euro-Rus dineerdebat / débat-diner / diner-congress : toespraak van Frederik Ranson

Euro-Rus dineerdebat / débat-diner / diner-congress : toespraak van Eddy Hermy

Posted by Kris Roman op maart 25, 2008

Economische recessie en de Russische optie.

ssa55537.jpg 

 

In mijn betoog wil ik de correlatie aantonen tussen de neergang van een militaire en economische reus met name de Verenigde Staten, en de dreigende economische recessie die Europa zal treffen. Met dit referaat wil ik ook aantonen dat oorlogen en terreur niet noodzakelijk gewapende uiteenzettingen zijn maar dat de confrontatie zich meestal aandient via economische terreur en een economische oorlog.

De wereldmarkten en dus de economische macht zijn zich aan het verplaatsen. Als er economische machtsveranderingen zijn dan volgen ook de militaire machtsverhoudingen. Het één is gewoon het natuurlijke gevolg van het andere. De productie en afzetmarkten zijn na de verschillende delocalisatiegolven die teweeg werden gebracht door de globalisatie van het kapitalisme verschoven van Europa en de VS naar landen zoals Rusland, Brazilië, Zuid-Afrika, India en vooral naar China.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in Diner-debat - Дебат с обедом 15 march 2008 | Reacties uitgeschakeld voor Euro-Rus dineerdebat / débat-diner / diner-congress : toespraak van Eddy Hermy

Euro-Rus dineerdebat / débat-diner / diner-congress : toespraak van Robert Steuckers

Posted by Kris Roman op maart 25, 2008

Geopolitieke implicaties van de conflicten in de Kaukasus en de Balkan

ssa55553.jpg 
Foto : Kris Roman – Euro-Rus © Overname toegestaan mits bronvermelding.
 
 

Al de conflicten, die voor 1914 ontstonden, werden na de ineenstorting van de Sovjetunie gereactiveerd. Alle mogelijke separatistische pogingen werden cynisch uitgebuit; niet meer door Europese mogendheden maar wel door de Verenigde Staten, die de beroemde Brzezinski-doctrine hebben aangewend; daarmee mikten ze op het fragmenteren van het oude Russische Rijk, van de Oekraïne tot aan de Chinese grens. Voor Brzezinski was het voor Amerika noodzakelijk een permanente chaos langs de vroegere Zijde-Route te creëren. De Verenigde Staten moesten daarbij de Soenni Islam, het Saoedisch-Wahhabitische geld en het Turkse pantoeranisme als instrumenten hanteren. Naast deze zuiver geostrategische wilskracht, die Brzezinski klaar heeft getheoretiseerd en geuit, moet men de eeuwige oliepolitiek van de Verenigde Staten in al onze strategische redeneringen bijvoegen: de conflicten in de Kaukasus, in Tsjetsjenië en in Daghestan, en in de Balkan met Kosovo, zijn ontstaan op de huidige of toekomstige routes van de olie- en gaspijplijnen, die de koolwaterstoffen naar Europa brengen of zullen brengen. Het doel van Washington mikt niet op de bevrijding van onderdrukte volkeren maar op de oprichting van vazalstaten die ter gelegenheid de transit van koolwaterstoffen naar Europa zouden kunnen blokkeren. Tegelijkertijd, willen de Verenigde Staten kleinschalige Staten creëren juist in het midden van landzones tussen hoog strategische zeegebieden, zoals tussen de Adriatische Zee en de Zwarte Zee, en simultaan tussen de grote waterweg Donau en de Egeïsche Zee, wat Kosovo betreft, en tussen de Zwarte Zee en de Kaspische Zee, wat Tsjetsjenië betreft. De grootste gemene deler van deze politiek is de volgende: ieder machtprojectie van Europa te beletten in de richting van de belangrijkste strategische zones van de wereld.

 

Robert Steuckers Inleidende bijdrage tot het Dineerdebat van Euro-Rus.

Posted in Diner-debat - Дебат с обедом 15 march 2008 | Reacties uitgeschakeld voor Euro-Rus dineerdebat / débat-diner / diner-congress : toespraak van Robert Steuckers

Euro-Rus dineerdebat / débat-diner / diner-congress : succes !

Posted by Kris Roman op maart 23, 2008

ssa55536-kopie.jpg Eddy Hermy 

Posted in Diner-debat - Дебат с обедом 15 march 2008 | Reacties uitgeschakeld voor Euro-Rus dineerdebat / débat-diner / diner-congress : succes !

Euro-Rus dineerdebat / débat-diner / diner-congress : succes !

Posted by Kris Roman op maart 23, 2008

ssa55504.jpg Frederik Ranson, maidenspeech ! 

Posted in Diner-debat - Дебат с обедом 15 march 2008 | Reacties uitgeschakeld voor Euro-Rus dineerdebat / débat-diner / diner-congress : succes !

Euro-Rus dineerdebat / débat-diner / diner-congress : succes !

Posted by Kris Roman op maart 23, 2008

ssa55501-kopie.jpg Robert Steuckers was niet enkel spreker maar vertaalde op eveneens enkele toespraken. 

Posted in Diner-debat - Дебат с обедом 15 march 2008 | Reacties uitgeschakeld voor Euro-Rus dineerdebat / débat-diner / diner-congress : succes !

Euro-Rus dineerdebat / débat-diner / diner-congress : succes !

Posted by Kris Roman op maart 18, 2008

Aan het einde van een lange maar mooie zaterdag, van ’s middags tot ’s avonds, kregen de sprekers een fles wijn. U ziet op de foto van links naar rechts : Robert Steuckers, Frederik Ranson, Kris Roman, Hervé Van Laethem, Georges Hupin en Eddy Hermy.    ssa55556-kopie.jpg  ssa55561-kopie.jpg 

Posted in Diner-debat - Дебат с обедом 15 march 2008 | Reacties uitgeschakeld voor Euro-Rus dineerdebat / débat-diner / diner-congress : succes !

Euro-Rus dineerdebat / débat-diner / diner-congress : Robert Steuckers

Posted by Kris Roman op maart 18, 2008

Robert Steuckers, Europese Synergieën, boeide de zaal met zijn uiteenzetting over Europese geo-politiek. De Europese Rijksgedachte is hier de leidraad. Uiteraard met Rusland erbij !

  ssa55548-kopie.jpg

Posted in Diner-debat - Дебат с обедом 15 march 2008 | Reacties uitgeschakeld voor Euro-Rus dineerdebat / débat-diner / diner-congress : Robert Steuckers

Euro-Rus dineerdebat / débat-diner / diner-congress : Kris Roman

Posted by Kris Roman op maart 18, 2008

Kris Roman, woordvoerder Euro-Rus, legde uit hoe de Amerikaanse geo-politiek in elkaar steekt : wereldmacht nastreven, Europa tegenwerken en Rusland – het enige land ter wereld dat de VS kan stoppen – omsingelen. ssa55499-kopie.jpg ssa55544-kopie.jpg 

Posted in Diner-debat - Дебат с обедом 15 march 2008 | Leave a Comment »

Euro-Rus dineerdebat / débat-diner / diner-congress : Georges Hupin

Posted by Kris Roman op maart 18, 2008

Georges Hupin, European Friends of Russia, sprak over hoe “ons democratisch systeem” in elkaar steekt. Hij vertelde eveneens wat er in 2004 in Beslan is gebeurd met de Russische kinderen. Op 1 september 2008 herdenkt “De Kinderen van Beslan” deze gruwelijke gebeurtenis.

  ssa55540-kopie.jpg

Posted in Diner-debat - Дебат с обедом 15 march 2008 | Reacties uitgeschakeld voor Euro-Rus dineerdebat / débat-diner / diner-congress : Georges Hupin

euro-Rus dineerdebat / débat-diner / diner-congress : succes !

Posted by Kris Roman op maart 18, 2008

Ook de twee belangrijkste studentenverenigingen van Vlaanderen, KVHV en NSV, waren massaal aanwezig.

 ssa55500-kopie.jpg

Posted in Diner-debat - Дебат с обедом 15 march 2008 | Reacties uitgeschakeld voor euro-Rus dineerdebat / débat-diner / diner-congress : succes !

Euro-Rus dineerdebat / débat-diner / diner-congress : succes !

Posted by Kris Roman op maart 18, 2008

Robert Steuckers tolkte de inleiding van Kris Roman.
 
ssa55545.jpg

Posted in Diner-debat - Дебат с обедом 15 march 2008 | Reacties uitgeschakeld voor Euro-Rus dineerdebat / débat-diner / diner-congress : succes !

Euro-Rus dineerdebat / débat-diner / diner-congress : Eddy Hermy

Posted by Kris Roman op maart 18, 2008

Eddy Hermy, algemeen coördinator NSA, gaf aan dat ook omwille van economische redenen Rusland een duidelijke optie is.

  ssa55532-kopie.jpg

Posted in Diner-debat - Дебат с обедом 15 march 2008 | Reacties uitgeschakeld voor Euro-Rus dineerdebat / débat-diner / diner-congress : Eddy Hermy

Euro-Rus dineerdebat / débat-diner / diner-congress : Hervé Van Laethem

Posted by Kris Roman op maart 18, 2008

Hervé Van Laethem, Nation, toonde de aanwezigen wat het Amerikaanse leger in Servië heeft uitgericht. Op het einde toonde hij een foto van een klein Servisch meisje dat op erge wijze de dood vond door Amerikaanse bommen. Ze werd gewoon uit  elkaar gereten.   ssa55510-kopie.jpg 

Posted in Diner-debat - Дебат с обедом 15 march 2008 | Reacties uitgeschakeld voor Euro-Rus dineerdebat / débat-diner / diner-congress : Hervé Van Laethem

Euro-Rus dineerdebat / débat-diner / diner-congress : Frederik Ranson

Posted by Kris Roman op maart 18, 2008

Frederik Ranson, student, gaf bracht voor het Euro-Rus-publiek zijn eerste openbare voordracht. Zijn uitstekend betoog handelde over “Eurazisme”.      ssa55506.jpg 

Posted in Diner-debat - Дебат с обедом 15 march 2008 | Reacties uitgeschakeld voor Euro-Rus dineerdebat / débat-diner / diner-congress : Frederik Ranson

Euro-Rus dineerdebat / débat-diner / diner-congress : volzet – “sold-out” !

Posted by Kris Roman op maart 5, 2008

Het dineerdebat, georganiseerd door Euro-Rus van komende zaterdag 15 maart is volzet. Er zijn geen plaatsen meer vrij. Het succes overstijgt nu al onze verwachtingen.

The diner-congress, organised by Euro-Rus is “sold-out”. There are no more free places. The succes is much bigger than we expected.

Posted in Diner-debat - Дебат с обедом 15 march 2008 | Leave a Comment »

Privaat Dineerdebat Euro-Rus 15 maart : Oorlog tegen Europa

Posted by Kris Roman op maart 5, 2008

affiche_nl.jpg

Posted in Diner-debat - Дебат с обедом 15 march 2008 | Leave a Comment »

Privé Diner-débat Euro-Rus 15 mars : La Guerre à l’Europe

Posted by Kris Roman op maart 5, 2008

affiche_fran.jpg

Posted in Diner-debat - Дебат с обедом 15 march 2008 | Leave a Comment »